kyt ความปลอดภัย ตัวอย่างแบบต่าง ๆ อัปเดตล่าสุดปี 2024

by admin
34 views

KYT ย่อมาจาก “Kiken Yochi Training” เป็นมาตรการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นไปที่ “การฝึกอบรมเพื่อการทำนายอันตราย” ด้วยการระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (Kiken) และคาดการณ์ (Yochi) ผลลัพธ์ พนักงานสามารถจัดการกับความเสี่ยงล่วงหน้าได้ ทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะทางของ KYT ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมต่างๆ:

1. สถานที่ก่อสร้าง

K (Kiken – การบ่งชี้อันตราย)

 • คูดินหรือคูระบายน้ำที่คนงานอาจตกลงไป รวมไปถึงร่องลึกต่าง ๆ
 • นั่งร้านที่ไม่ปลอดภัย
 • เครื่องมือไฟฟ้าเสียบปลั๊กทิ้งไว้แต่ไม่มีผู้ดูแล

Y (Yochi – การทำนาย)

 • คนงานอาจสะดุดล้มลงไปในร่องลึก ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ
 • นั่งร้านอาจพังได้หากมีการบรรทุกมากเกินไปหรือใช้อย่างไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนงานที่อยู่ด้านล่างและคนที่อยู่บนนั่งร้าน
 • เครื่องมือที่ใช้พลังงานแบบอัตโนมัติอาจถูกเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจเสี่ยงต่อการสะดุดล้มได้

T (Training – การฝึกอบรม)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่องลึกทั้งหมดมีการทำเครื่องหมายและมีสิ่งกีดขวางเพื่อเตือนจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยของร่องลึกที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบนั่งร้านเป็นประจำและฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับขีดจำกัดน้ำหนักบรรทุกที่ปลอดภัย
 • แนะนำให้พนักงานถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน และเก็บไว้ในพื้นที่ที่กำหนด

2. คลังสินค้า

K (Kiken – การบ่งชี้อันตราย)

 • ของเหลวหกบนพื้น
 • ชั้นวางของสูงวางสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่มั่นคง
 • รถยกเคลื่อนที่ไปโดยไม่มีทางเดินที่ชัดเจน

Y (Yochi – การทำนาย):

 • คนงานอาจลื่นล้มบนของเหลวที่หกรั่วไหลจนทำให้ล้มได้
 • สินค้าที่ซ้อนกันไม่ถูกต้องอาจหล่นลงมาทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
 • รถยกอาจจะชนกับรถยกอีกคัน หรืออาจจะชนกับคนงานได้

T (Training – การฝึกอบรม)

 • ทำความสะอาดของเหลวที่หกและวางป้ายเตือนระวังพื้นลื่นบริเวณนั้น พร้อมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตอบสนองต่อการรั่วไหลของของเหลว
 • ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับเทคนิคการจัดเรียงที่เหมาะสมและกำชับว่าไม่ควรวางซ้อนชั้นวางมากเกินไป
 • กำหนดเส้นทางรถยกและเขตทางเท้าที่ชัดเจน จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของรถยกอย่างสม่ำเสมอ

3. ห้องปฏิบัติการเคมี

K (Kiken – การบ่งชี้อันตราย)

 • เปลวไฟที่อยู่ใกล้กับสารเคมีระเหย
 • การติดฉลากภาชนะบรรจุสารเคมีที่ไม่ถูกต้อง
 • ขาดการระบายอากาศในบริเวณที่มีการปล่อยก๊าซ

Y (Yochi – การทำนาย):

 • อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดหากเปลวไฟสัมผัสกับสารเคมีระเหย
 • พนักงานอาจผสมสารเคมีไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย
 • การสะสมของก๊าซอาจทำให้เกิดพิษหรืออันตรายจากไฟไหม้

T (Training – การฝึกอบรม)

 • ใช้ระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวดเกี่ยวกับบริเวณที่สามารถใช้เปลวไฟได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยจากอัคคีภัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 • สร้างมาตรการเกี่ยวกับการติดฉลากและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมฝึกอบรมพนักงานเป็นประจำ
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบระบายอากาศที่เหมาะสม ฝึกอบรมพนักงานให้รับรู้สัญญาณของการระบายอากาศที่ไม่ดี และซ้อมหนีภัยเป็นประจำ

4. ห้องครัวในร้านอาหาร:

K (Kiken – การบ่งชี้อันตราย)

 • พื้นเปียกทำให้เกิดอันตรายจากการลื่น
 • เปิดเปลวไฟใกล้กับวัสดุไวไฟ เช่น กระดาษเช็ดมือ หรือภาชนะบรรจุน้ำมัน
 • เครื่องมือมีคม เช่น มีดที่ถูกทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์โดยไม่มีใครดูแล

Y (Yochi – การทำนาย)

 • พนักงานอาจลื่นล้ม ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงขั้นไหม้ได้หากลื่นล้มแล้วสัมผัสกับของร้อน เช่น น้ำมัน
 • มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หากวัสดุไวไฟติดไฟ
 • คนงานอาจบาดตัวเองโดยไม่ตั้งใจ

T (Training – การฝึกอบรม)

 • รีบทำให้พื้นแห้งให้ไวที่สุด เช่น ใช้ทิชชู่ซับน้ำ ใช้ผ้าเช็ด
 • กำหนดพื้นที่สำหรับวัตถุไวไฟ ควรเก็บห่างจากเปลวไฟ พร้อมจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย
 • ฝึกอบรมพนักงานให้เก็บมีดและเครื่องมือมีคมอื่นๆ ไว้ในพื้นที่ที่กำหนดทันทีหลังใช้งาน

ด้วยการปฏิบัติตามวิธีการ KYT  พนักงานไม่เพียงแต่จะตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

You may also like

เกี่ยวกับเรา

แหล่งข้อมูลการฝึกอบรมที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและแนวทางการเรียนรู้ ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการค้นหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่ทันสมัย

เรื่องล่าสุด

@2024- All Right Reserved. Designed and Developed by Thaicompetency