FOD : มาตรฐานการควบคุมและป้องกันวัตถุแปลกปลอมในการทำงาน

by admin
226 views

FOD : มาตรฐานการควบคุมและป้องกันวัตถุแปลกปลอมในการทำงาน คืออะไร

ในสายงานการผลิต หรืออุตสาหกรรมการผลิตภายในโรงงานนั้นมีอุบัติเหตุมากมายหลายรูปแบบที่มีโอกาสเกิดขึ้น โดยหนึ่งในอุบัติเหตุที่ส่งผลร้ายแรง และเกิดขึ้นบ่อยที่สุดก็คือเศษวัตถุแปลกปลอมกระเด็นและเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อร่างกาย หรือ FOD : Foreign Object Debris

ในวันนี้ เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับมาตรฐานในการควบคุม FOD ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากเศษวัตถุแปลกปลอม และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานได้ดีมาก ๆ

FOD ในอุตสาหกรรมการผลิต

FOD ในงานอุตสาหกรรมการผลิตคืออะไร? 

 • FOD : Foreign Object Debris หมายถึง เศษขยะ เศษวัสดุต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคลากรทำงาน พื้นที่รอบข้าง รวมไปถึงสามารถสร้างผลกระทบต่อสินค้าที่ผลิต หรือลดคุณภาพงานที่ทำได้ ดังนั้นจึงได้เกิดมาตรฐานการควบคุม FOD ขึ้นมา เพื่อให้การทำงานนั้นมีความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น
 • ปกติแล้วภายในโรงงานจะมีการกำหนดพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดความเสียหายจาก FOD หรือพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากเศษวัตถุต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามความอันตราย ดังนี้

พื้นที่เฝ้าระวัง 

 • จะติดป้ายที่มีลักษณะสีเหลี่ยม มีคำว่า FOD Awareness Area มีแถบสีฟ้าบนและล่าง หากคุณเห็นป้ายนี้ แสดงว่าคุณกำลังอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดผลกระทบระดับต่ำ ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย แต่ก็ให้เฝ้าระวังไว้เสมอ เช่น ทำความสะอาดเศษวัตถุเป็นประจำ 

พื้นที่ควบคุม

 • จะติดป้ายที่มีลักษณะเหมือนเดิม แต่มีแถบสีส้มบนและล่าง หากคุณเห็นป้ายนี้ แสดงว่าคุณอยู่ในบริเวณที่มีเศษวัตถุ เศษขยะจำนวนมาก มีโอกาสเกิดผลกระทบต่อตัวบุคคลหรือพื้นที่รอบข้าง แต่ไม่รุนแรง ยกตัวอย่างพื้นที่ควบคุมได้แก่ พื้นที่บรรจุสินค้า คลังเก็บสินค้าต่าง ๆ

พื้นที่ขั้นวิกฤต 

 • จะติดป้ายที่มีลักษณะเหมือนเดิม แต่มีแถบสีแดงบนและล่าง หากคุณเห็นป้ายนี้ แสดงว่าคุณอยู่ในบริเวณที่มีเศษวัตถุ เศษขยะ เศษวัสดุต่างๆ จำนวนมากที่สุด มีโอกาสเกิดผลกระทบต่อตัวบุคคลหรือพื้นที่รอบข้างสูงมาก ควรทำงานด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตระหนักถึงความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

แผนการอบรม

แผนการอบรม FOD

องค์กรสามารถกำหนดและวางแผนพัฒนาการอบรม FOD ด้วยตัวเอง โดยเน้นไปที่การกำจัดเศษขยะให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงลดความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอันตรายขึ้นจากเศษขยะเหล่านั้น ซึ่งจะยึดตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด หลัก ๆ แล้วจะมีองค์ประกอบดังนี้

 • คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางปฏิบัติในการดูแล ทำความสะอาด เกี่ยวกับวัตถุแปลกปลอมต่าง ๆ
 • กำหนดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอบรม FOD แก่บุคลากรอื่น ๆ
 • วิธีการดำเนินงานหรือรับผิดชอบต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานไปจนถึงสิ้นสุดการทำงานในแต่ละกะ
 • วิธีการดำเนินงานซ่อมแซมต่อเครื่องมือที่เสียหาย
 • มาตรการควบคุมความปลอดภัยต่อผู้คนรอบข้างที่ไม่ใช่บุคลากรทำงาน เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ 
 • มาตรการควบคุมความปลอดภัยสำหรับบุคลากรทำงาน เช่น การสวมใส่ PPE วิธีการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่ถูกต้องและปลอดภัย
 • การรายงานผลต่อสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ ชิ้นส่วน ที่สูญหายหรือเสียหาย 

ทำไมถึงไม่ควรมองข้าม-FOD

ทำไมคุณถึงไม่ควรมองข้าม FOD 

ไม่ว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณนั้นจะปลอดภัยมากแค่ไหน แต่ FOD ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมาตรการ FOD จะคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรที่ทำงาน เพราะเศษวัตถุแปลกปลอมต่าง ๆ นั้นสามารถสร้างความเสียหายต่อทั้งร่างกาย รวมไปถึงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินรอบข้าง ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งระดับเฉียด ๆ ไปจนถึงพิการ  เสียชีวิต ดังนั้น เราจึงควรใส่ใจและให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวัง FOD เพื่อลดโอกาสสูญเสียต่าง ๆ ภายในสถานที่ทำงาน 

เกี่ยวกับเรา

แหล่งข้อมูลการฝึกอบรมที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและแนวทางการเรียนรู้ ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการค้นหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่ทันสมัย

เรื่องล่าสุด

@2023- All Right Reserved. Designed and Developed by Thaicompetency