จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน มหาลัยไหนดี ? 

by admin
26 views

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ จป.วิชาชีพ ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมาก ๆ ในยุคนี้ เพราะเป็นงานที่มีค่าตอบแทนสูง มีโอกาสเติบโตในสายงานได้กว้างขวาง สามารถต่อยอดไปยังอาชีพอื่น ๆ ได้มากมาย

และเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม การก่อสร้าง และสุขภาพ มหาวิทยาลัยและสถาบันหลายแห่งอาจมาพร้อมกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่แตกต่างกัน ทำให้หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่า จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน ? ที่ไหนมีสอนคณะนี้

อย่างไรก็ตาม การจะเรียนทีไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกและปัจจัยในชีวิตหลาย ๆ อย่างด้วย ดังนั้นเราอาจจะไม่สามารถให้คำแนะนำแบบเจาะจงได้ แต่ในวันนี้เราจะพาคุณไปดูกันว่ามหาลัยไหนที่สอน จป.วิชาชีพ และ จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน ดี ?

โดยขอเริ่มจากวิธีการเช็คว่ามหาลัยไหนมีสอน จป.วิชาชีพ โดยวิธีดังนี้

จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน ดูยังไง ?

  • เว็บไซต์มหาวิทยาลัย: เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปจะมีส่วน “คณะ” หรือ “หลักสูตร” ซึ่งคุณสามารถค้นหาหลักสูตรเฉพาะได้ หากคุณสงสัยว่า จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน ก็อาจจะเริ่มจากขั้นตอนนี้ได้
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ: หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมักจะอยู่ในคณะเหล่านี้ สามารถตรวจสอบหลักสูตรหรือรายชื่อหลักสูตรได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจเลย
  • ติดต่อมหาวิทยาลัย: หากคุณไม่พบข้อมูลทางออนไลน์ แนะนำให้ติดต่อฝ่ายรับสมัครหรือฝ่ายวิชาการโดยตรง  เพราะฝ่ายเหล่านี้จะสามารถแนะนำคุณไปยังแผนกที่ถูกต้องหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร จป.วิชาชีพได้
  • หน่วยงานกำกับดูแล: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อาจจะลองเช็คว่าต้องเรียนคณะอะไร แล้วค่อยเอาไปหาข้อมูลต่อว่า จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน

จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน มีมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง ?

หลังจากที่เราได้วิธีการตรวจเช็คว่า จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน แล้ว หลาย ๆ คนก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่า มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่มีหลักสูตรเหล่านี้ โดยเราขอรวบรวมมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับ จป. มานำเสนอคุณ ดังนี้เลย

จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (Thammasat University – Rangsit Campus)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (Valaya Alongkorn Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (Rajabhat Suan Dusit University)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Rajabhat Phra Nakhon Si Ayutthaya University)

มหาวิทยาลัยปทุมธานี (Pathumthani University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Rajabhat University)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Institute of Technology)

มหาวิทยาลัยสยาม (Siam University)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (Navamindradhiraj University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Nakhon Pathom Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet University)

จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน ภาคเหนือ:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) (Thammasat University – Lampang Campus)

มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)

มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Chiang Rai Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (Pitsanulok University)

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (Northern College)

จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน ภาคอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)

จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน ภาคตะวันออก:

มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)

จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน ภาคตะวันตก:

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตกาญจนบุรี) (Western University – Kanchanaburi Campus)

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (Rajabhat Muban Chom Bueng University)

จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน ภาคใต้:

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (Prince of Songkla University – Surat Thani Campus)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Surat Thani Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University)

จป.วิชาชีพ เรียน ที่ไหน วิทยาลัยอินเตอร์ต่าง :

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Asian University)

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (St. Theresa International College)

อย่างไรก็ตาม ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีการแก้ไขหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม อย่าลืมสอบถามทั้งทางมหาวิทยาลัยและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อความถูกต้อง

You may also like

เกี่ยวกับเรา

แหล่งข้อมูลการฝึกอบรมที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและแนวทางการเรียนรู้ ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการค้นหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่ทันสมัย

เรื่องล่าสุด

@2024- All Right Reserved. Designed and Developed by Thaicompetency