รู้จัก : โรคจากการทำงาน ป้องกันก่อนลุกลามหลังเกษียรอายุ

by admin
4 views

ความปลอดภัยในที่ทำงานถือว่าเป็นข้อกังวลที่สำคัญมาก ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ทำงานต่าง ๆ แม้ว่าจะมีการใช้มาตรการป้องกัน แต่การบาดเจ็บจากการทำงานก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ การบาดเจ็บเหล่านี้เป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน มีผลทั้งในทันทีและระยะยาวต่อตัวบุคคลและองค์กร บทความนี้เรามาเจาะลึกและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการทำงาน การป้องกัน และผลกระทบ

ความหมายของโรคจากการประกอบอาชีพ

โรคจากการทำงาน หรือ โรคจากการประกอบอาชีพ การบาดเจ็บจากการทำงานคือการบาดเจ็บทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งมีตั้งแต่บาดแผลเล็กน้อยหรือรอยฟกช้ำไปจนถึงการบาดเจ็บที่รุนแรง เช่น กระดูกหัก แผลไฟไหม้ หรือแม้แต่เสียชีวิต โดยปกติแล้ว โรคจากการทำงานใช้อธิบายอาการที่เกิดขึ้นทันทีหรือภายในระยะเวลาอันสั้นที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ประเภทที่พบได้บ่อยของการบาดเจ็บจากการทำงาน

 • ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก: การบาดเจ็บเหล่านี้ส่งผลต่อกล้ามเนื้อ เส้นประสาท เส้นเอ็น ตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มอาการ carpal tunnel syndrome, tendonitis การบาดเจ็บดังกล่าวมักเป็นผลมาจากสภาวะความเครียดซ้ำๆ การยศาสตร์ที่ไม่เหมาะสม หรือการยกของหนัก
 • การลื่นล้ม การหกล้ม: สิ่งเหล่านี้เป็นการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุด โดยเฉพาะในการก่อสร้าง อาจเกิดจากพื้นเปียก พื้นที่ทำงานรก หรือทำงานโดยไม่มีระบบป้องกันการตกที่เหมาะสม
 • อุบัติเหตุจากเครื่องจักร: การบาดเจ็บดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคนงานติดหรือถูกกระแทกจากการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งการบาดเจ็บแบบนี้ร้ายแรงที่สุดเพราะมีโอกาสเสียชีวิตได้หากเป็นเครื่องจักรอันตราย
 • การบาดเจ็บจากยานพาหนะ: สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โลจิสติกส์ หรือการขนส่งภายในโรงงาน
 • การสัมผัสกับสารที่เป็นอันตราย: เช่น การเผาไหม้ของสารเคมีต่อผิวหนัง ปัญหาระบบทางเดินหายใจเนื่องจากการสูดดมสารพิษ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการทำงาน

 • ขาดการฝึกอบรม: การฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นรากฐานที่สำคัญของความปลอดภัย พนักงานที่ไม่คุ้นเคยกับความเสี่ยงหรือขั้นตอนความปลอดภัยที่เหมาะสมจะมีความเสี่ยงมากกว่า
 • อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่เพียงพอ: การขาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมอาจจะนำไปสู่การบาดเจ็บได้
 • ความเหนื่อยล้า: พนักงานที่ทำงานหนักเกินไปมีแนวโน้มที่จะทำงานผิดพลาดซึ่งนำไปสู่อุบัติเหตุ
 • สภาพสถานที่ทำงานแย่: สภาพแวดล้อมที่มีพื้นที่รก แสงสว่างน้อย หรือป้ายบอกทางไม่ชัดเจน มีผลอย่างมากต่ออุบัติเหตุในที่ทำงาน

กลยุทธ์การป้องกัน

 • การฝึกอบรมเป็นประจำ: สิ่งสำคัญคือต้องทำให้พนักงานทุกคนอัปเดตเกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนอยู่เสมอ
 • การตรวจสอบความปลอดภัย: การตรวจสอบเป็นประจำสามารถระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรง
 • อุปกรณ์ที่เหมาะสม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นได้ นอกจากนี้ควรฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรการ
 • พื้นที่ทำงานตามหลักสรีรศาสตร์: ออกแบบพื้นที่ทำงานเพื่อลดความเครียดและลดความเสี่ยงความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
 • การสื่อสารที่ชัดเจน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำเครื่องหมายอันตรายทั้งหมดไว้อย่างชัดเจน และพนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ทำความสะอาดป้ายอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบว่าป้ายเตือนต่าง ๆ มีความชัดเจนหรือไม่ ใช้สีหรือสัญลักษณ์ได้ถูกต้องหรือไม่

บทสรุป

การบาดเจ็บจากการทำงานเป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับทั้งพนักงานและนายจ้าง แม้ว่าจะมีความเสี่ยงและสามารถเกิดขึ้นได้แทบตลอดเวลา แต่ส่วนใหญ่แล้วสามารถป้องกันได้ไม่ยาก ด้วยการทำความเข้าใจสาเหตุ และกลยุทธ์ในการป้องกัน ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยได้มีการจัดอบรมโรคจากการประกอบอาชีพให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในองค์กร

ดังนั้นทุกคนจึงสามารถช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจในสวัสดิภาพของทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด ซึ่งก็คือพนักงานภายในองค์กรนั่นเอง

You may also like

เกี่ยวกับเรา

แหล่งข้อมูลการฝึกอบรมที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและแนวทางการเรียนรู้ ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการค้นหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่ทันสมัย

เรื่องล่าสุด

@2024- All Right Reserved. Designed and Developed by Thaicompetency