จิตสำนึกในการทำงาน : รากฐานแห่งความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

by admin
9 views

การทำงานในระดับมืออาขีพนั้นความสามารถถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะความสามารถอย่างเดียวก็อาจจะไม่สามารถพัฒนาให้งานนั้น ๆ ประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้า นอกจากนี้ความสามารถในบางครั้งอาจจะสร้างปัญหาได้หากไม่มี จิตสำนึกในการทำงาน

เพราะ จิตสำนึกในการทำงาน เปรียบเสมือนกับรากของต้นไม้ที่จะทำให้ต้นไม้สามารถเติบโตได้ในแบบที่ควรจะเป็น ไม่ว่าปุ๋ย ดิน หรือน้ำที่ใช้รดจะดีขนาดไหน แต่ถ้ารากไม่แข็งแรงก็อาจจะเป็นได้แค่ต้นไม้เหี่ยว ๆ ในวันนี้เราไปรู้จักกับ จิตสำนึกในการทำงาน ว่ามันคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ?

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ จิตสำนึกในการทำงาน

จิตสำนึกในการทำงาน นั้นหมายถึง ความตระหนักในการทำงานของแต่ละบุคคล ซึ่งหลัก ๆ จะเกี่ยวกับบทบาททางวิชาชีพ ความรับผิดชอบ และผลกระทบในวงกว้างจากการกระทำของตนภายในองค์กรและสังคม แม้ว่าจะเป็นคำที่ค่อนข้างนามธรรม แต่ในสังคมส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่า จิตสำนึกในการทำงาน คืออะไร โดยมักจะเข้าใจตรงกันว่ามันคือสิ่งนี้

 • การตระหนักรู้ในตนเอง: ตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และขอบเขตการเติบโตของตน
 • กรอบความคิดที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์: ต้องสามารถปรับเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายทางอาชีพให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรหรือส่วนร่วม
 • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: ความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่สิ้นสุดในการพัฒนาและปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ประโยชน์ของการปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงาน

 • ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น: บุคคลที่มีพื้นฐานในจิตสำนึกในการทำงานจะเป็นคนมีไฟและมีแรงบันดาลใจในตัวเองตลอดเวลา ส่งผลให้การปฏิบัติงานดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • การทำงานร่วมกันเป็นทีม: บุคคลที่มีจิตสำนึกในการทำงานมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้ากับการทำงานและพฤติกรรมของทีมได้มากขึ้น ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม
 • ความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น: จิตสำนึกในการทำงานหล่อเลี้ยงความรู้สึกความเป็นเจ้าของ ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจในงาน ลดความเหนื่อยหน่าย และดีต่อสุขภาพจิตในระยะยาว

กลยุทธ์ส่งเสริมจิตสำนึกในการทำงาน

 • การฝึกสติ: การผสมผสานการมีสติเข้ากับกิจวัตรประจำวันสามารถเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองและความมุ่งมั่นในการทำงานได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของจิตสำนึกในการทำงาน
 • ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์: ควรมีเวลาหรือช่องทางการให้ข้อเสนอแนะจากนายจ้างเป็นประจำ เพราะจะทำให้พนักงานรู้ถึงความผิดพลาดและข้อดีของตนเอง และสามารถนำไปพัฒนาตัวเองได้
 • การเรียนรู้และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง: การสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมเวิร์คช็อป การสัมมนา และหลักสูตรอบรมต่าง ๆ สามารถเติมพลังให้กับมุมมองทางวิชาชีพของพวกเขา และเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงาน

บทบาทขององค์กรในการเพิ่มจิตสำนึกในการทำงาน

องค์กรหรือบริษัทไม่ได้เป็นแค่ผู้จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเท่านั้น แต่องค์กรต่าง ๆ ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย

 • วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม: การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการเปิดรับความคิดเห็นที่หลากหลายสามารถเสริมพลังให้แต่ละบุคคลเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและกล้าที่จะทำงาน กล้าที่จะคิดมากขึ้น และเพิ่มจิตสำนึกในการทำงาน
 • บทบาทและความคาดหวังที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน: บทบาทและความคาดหวังในงานที่ชัดเจนเป็นเหมือนแผนที่ให้กับพนักงาน ทำให้พวกเขาตระหนักถึงเส้นทางอาชีพของตนมากขึ้น
 • การส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน: ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับล่างหรือระดับบริหาร การนำเรื่องงานมาปนกับชีวิตส่วนตัวทำให้พวกเขาหมดไฟและรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้พักผ่อน Work Life Balance จึงสำคัญมาก ๆ

จิตสำนึกในการทำงานไม่ได้เป็นเพียงคำศัพท์ที่มีไว้เท่ ๆ เวลาอบรมหรือสั่งสอนพนักงานเท่านั้น แต่มันคือส่วนสำคัญที่จำให้การทำงานของทุกคนราบรื่นและสร้างประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

You may also like

เกี่ยวกับเรา

แหล่งข้อมูลการฝึกอบรมที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและแนวทางการเรียนรู้ ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการค้นหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่ทันสมัย

เรื่องล่าสุด

@2024- All Right Reserved. Designed and Developed by Thaicompetency