ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ เกี่ยวกับการซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมาย 

by admin
6 views

ในแวดวงอุตสาหกรรมและการทำงาน ไฟถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ ภัยคุกคามนี้ไม่เพียงแต่อันตรายต่อทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชีวิตมนุษย์ด้วย การดูแลให้พนักงานมีทักษะในการดับเพลิงขั้นพื้นฐานจึงถือว่าสำคัญมากและขาดไม่ได้เลย ดังนั้นในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับวิธีการ ซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมาย ที่จะทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับมันมากยิ่งขึ้น และสามารถมั่นใจได้ว่าความปลอดภัยในการทำงานของคุณนั้นจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน

ความสำคัญของการฝึกอบรมดับเพลิง

 • ปลอดภัยไว้ก่อน: ไฟไหม้สามารถทำลายทรัพย์สินและชีวิตนับไม่ถ้วน การซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมาย ที่เหมาะสมสามารถลดจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างมาก ทำให้ผู้คนมีทักษะที่จำเป็นในการป้องกันเพลิงไหม้หรือรับมือกับเพลิงไหม้
 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย: ในหลายประเทศ การซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมาย นั้นถือเป็นข้อบังคับตามกฎหมายสำหรับนายจ้าง
 • การคุ้มครองทรัพย์สิน: บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถป้องกันเหตุการณ์ไฟไหม้ร้ายแรงที่อาจจะส่งผลต่อทรัพย์สินขององค์กรได้ ช่วยให้ธุรกิจรอดพ้นจากความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนมากและการสูญเสียทางการเงิน

ขั้นตอน การซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมาย

 1. การประเมินความเสี่ยง – เริ่มต้นด้วยการประเมินสถานที่สำหรับความเสี่ยงจากอัคคีภัย ซึ่งจะทำให้คุณมองเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของไฟที่อาจเกิดขึ้นและการฝึกอบรมที่เหมาะสมที่จำเป็น
 2. เลือกผู้ให้บริการการฝึกอบรมที่น่าเชื่อถือ – จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกผู้ให้บริการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและจะต้องเป็นผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ มีรีวิวดี
 3. เรียนทฤษฎี – ทำความเข้าใจพื้นฐานของไฟ ประเภทต่างๆ และสาเหตุ
 4. การสาธิตภาคปฏิบัติ – ฝึกใช้ถังดับเพลิง ผ้าห่มดับเพลิง และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ
 5. การฝึกซ้อมอพยพ – จำลองสถานการณ์เพลิงไหม้และฝึกฝนขั้นตอนการอพยพ
 6. การประเมินและการรับรอง – เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมควรได้รับการประเมิน และผู้ที่ผ่านควรได้รับใบรับรอง

องค์ประกอบสำคัญของการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

 • การป้องกันอัคคีภัย: ทำความเข้าใจสาเหตุของเพลิงไหม้และวิธีป้องกัน
 • ระบบตรวจจับอัคคีภัย: ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน และการบำรุงรักษา
 • การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง: การฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง สายยาง และผ้าห่ม
 • ระเบียบปฏิบัติในการอพยพ: รู้จักทางออกฉุกเฉิน สิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ รวมไปถึงการทำความเข้าใจถึงจุดวางอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉินต่าง ๆ ด้วย
 • ขั้นตอนการปฐมพยาบาล: เช่น การรักษาแผลไหม้และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสูดควัน

มาตรฐานการฝึกอบรมการดับเพลิง

สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (NFPA : National Fire Protection Association)

 • NFPA 1001: มาตรฐานสำหรับคุณสมบัติวิชาชีพนักผจญเพลิง มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดการปฏิบัติงาน (JPR) สำหรับนักดับเพลิงอาชีพและนักดับเพลิงอาสาสมัคร
 • NFPA 1041: มาตรฐานสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพของผู้ให้บริการอบรมดับเพลิงและเหตุฉุกเฉิน
 • NFPA 1021: มาตรฐานสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในระดับต่างๆ

สภารับรองระบบดับเพลิงระหว่างประเทศ (IFSAC : International Fire. Service Accreditation Congress)

IFSAC ให้การรับรองหน่วยงานที่ให้การรับรองหน่วยดับเพลิงตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น NFPA พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นเบื้องหลังขององค์กรด้านดับเพลิงต่าง ๆ นั่นเอง

ระบบคุณสมบัติระดับมืออาชีพของ Pro Board Fire Service (Pro Board)

เช่นเดียวกับ IFSAC Pro Board ให้การรับรององค์กรต่างๆ เช่น แผนกดับเพลิงและสถาบันฝึกอบรม ที่ใช้มาตรฐานคุณวุฒิทางวิชาชีพจาก NFPA

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI : British Standards Institution)

BS 9999 เป็นหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยเน้นการออกแบบ การจัดการ และใช้อาคารให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย และจัดทำแนวทางและคำแนะนำสำหรับการฝึกอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัยในสถานประกอบการเชิงพาณิชย์

You may also like

เกี่ยวกับเรา

แหล่งข้อมูลการฝึกอบรมที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและแนวทางการเรียนรู้ ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการค้นหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่ทันสมัย

เรื่องล่าสุด

@2024- All Right Reserved. Designed and Developed by Thaicompetency