ทำความรู้จัก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง (จป.เทคนิคขั้นสูง) 

by admin
21 views

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมหรือการก่อสร้าง แม้ว่าพนักงานทุกคนจะมีบทบาทในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย แต่ความรับผิดชอบส่วนใหญ่ตกอยู่กับบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกคนจะมีหน้าที่เหมือนกัน จุดสุดยอดของอาชีพนี้คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง หรือที่เราเรียกกันว่า จป.เทคนิคขั้นสูง

วันนี้เราไปดูกันเลยว่า จป.เทคนิคขั้นสูง คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง ?

จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง คืออะไร?

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูงเป็นตำแหน่งอาวุโสในแวดวงของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ในระดับนี้ไม่เพียงแต่รับผิดชอบในการนำมาตรการด้านความปลอดภัยไปปฏิบัติและดูแลระเบียบการด้านความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังต้องออกแบบและปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากลอีกด้วย

ความรับผิดชอบหลัก

 • การประเมินความเสี่ยง: การวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน โดยพิจารณาทั้งการปฏิบัติงานตามปกติและสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
 • การออกแบบมาตรการด้านความปลอดภัย: สร้างกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมในระดับสากลและข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • การฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การจัดและดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับแจ้งเกี่ยวกับระเบียบการด้านความปลอดภัย
 • การรับมือกับอุบัติเหตุ: จป.เทคนิคขั้นสูง มีหน้าที่รับบทเป็นผู้นำในการตอบสนองต่ออุบัติเหตุในที่ทำงาน ออกแบบมาตรการแก้ไขที่รวดเร็วและดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

จะเป็นจป.เทคนิคขั้นสูงที่ดี ต้องทำอย่างไร ?

 • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: อุตสาหกรรมนั้นมีการพัฒนาอยู่เสมอ และความท้าทายด้านความปลอดภัยก็เช่นกัน จป.เทคนิคขั้นสูง ที่ดีจะต้องพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอยู่เสมอ
 • ทักษะการสื่อสาร: ความชำนาญทางเทคนิคนั้นไม่เพียงพอ คุณจะต้องสามารถสื่อสารระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนให้พนักงานทุกคนเข้าใจได้ง่าย
 • การคิดเชิงวิเคราะห์: ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อมองหาแพทเทิร์นและคาดการณ์อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
 • ความเป็นผู้นำ: ในฐานะเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคขั้นสูง คุณจะเป็นผู้นำทีม จำเป็นต้องประสานงานกับแผนกอื่นๆ และบางครั้งก็ทำการตัดสินใจที่ยากลำบาก ทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งจำเป็น
 • การดำเนินการเชิงรุก: แทนที่จะตอบสนองต่ออุบัติเหตุต่างๆ ควรมุ่งเน้นไปที่มาตรการเชิงรุก ซึ่งหมายถึงการทำนายอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินมาตรการป้องกัน

ใบอนุญาตในระดับสากลสำหรับ จป.เทคนิคขั้นสูง

 • ใบการรับรองจาก Board of Certified Safety Professionals (BCSP): BCSP มีใบรับรองต่างๆ โดย Certified Safety Professional (CSP) เป็นหนึ่งในใบรับรองที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด
 • คณะกรรมการตรวจสอบแห่งชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (NEBOSH) ประกาศนียบัตรนานาชาติ: เป็นใบอนุญาตที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHP): แม้ว่าจะเป็นการรับรองทั่วไป แต่การได้รับใบรับรองดังกล่าวจะแสดงถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อวิชาชีพนี้
 • ใบรับรองความปลอดภัยขั้นสูง (ASC): ออกโดยสภาความปลอดภัยแห่งชาติ ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มองหาความรู้ขั้นสูงโดยไม่ต้องสำเร็จการศึกษาจากคณะตรงสาย

You may also like

เกี่ยวกับเรา

แหล่งข้อมูลการฝึกอบรมที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและแนวทางการเรียนรู้ ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการค้นหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่ทันสมัย

เรื่องล่าสุด

@2024- All Right Reserved. Designed and Developed by Thaicompetency